Bestyrelsen

Formand: Linda Gry

Kasserer: Margrethe Jönsson

Bestyrelsesmedlem: Anne Hasling Sørensen og Caroline Sofie Axelsson

Suppleanter: Tina Sørensen og Tove Kankelborg Dresler