Bestyrelsen

Formand: Henning Jensen

Kasserer: Dorrit Hansen

Bestyrelsesmedlem: Linda Gry og Cecilie Kongsvik-Ibsen

Suppleanter: Anne Hasling Sørensen og Caroline Sofie Axelsson